3 boeken die vanuit een andere invalshoek aanzetten tot reflectie

Liefde – mijn ontdekkingstocht

Liefde - Mijn ontdekkingstocht (Jan Bossuyt)

Jan Bossuyt brengt in dit boek het relaas van zijn levenslange zoektocht om zich te bevrijden van zijn chronische angsten en storende gedachten waarin hij jarenlang vastliep. Dat vastlopen ging gepaard met gezondheidsproblemen en perioden van geestelijk lijden.

Op het einde van zijn actieve loopbaan kwam er ineens een bevrijdende doorbraak toen hij zich uiteindelijk onvoorwaardelijk overgaf aan het lijden en de angst. Tot zijn verrassing effende deze doorbraak het pad naar een universum van grenzeloze liefde. Ze deed hem beseffen dat er een kracht werkzaam was die hemzelf overstijgt. Het opgaan in deze kracht ervaarde hij als een seculiere godservaring.

Ik heb het gewaagd om een boek te schrijven over iets dat erg moeilijk te vatten en te beschrijven is. Iets dat zo vlug ongeloof en cynisme kan opwekken. En toch … Telkens ik probeer te vatten wat nu het verschil zou kunnen maken om hoop te brengen op de zo nodige kanteling in de huidige wereld en samenleving, dan kom ik na een diepe verkenning bij mezelf telkens uit bij liefde. Zo’n omwenteling kan met niets anders bereikt worden dan met liefde en haar vele gedaanten als kracht die door alles heen stroomt. Liefde is voor mij de ultieme bron voor zowel redding uit de huidige dreigingen als voor de ontwikkeling en de uitbouw van een beloftevolle toekomst voor mens en planeet.

Ik heb dit boek niet geschreven als een rationeel betoog dat wil aantonen wat liefde is en wil overtuigen van haar noodzaak en grote mogelijkheden. Liefde laat zich niet vatten door  ons rationeel verstand. Het boek is integendeel geschreven  van uit mijn eigen innerlijke bewustzijnsproces, en mijn eigen emotionele binnenwereld. Een louter gevoelsmatige benadering dus.
De paradox is evenwel dat het boek op die manier een antwoord levert op de wezenlijke vragen die mijn rationeel verstand stelt over liefde.
Wat is liefde eigenlijk?
Wat bereiken we er mee?
Waar zal het op aan komen om liefde te laten gedijen?
Wat zal het van mij en van ons allen vergen om een duurzame  liefdevolle houding en gedrag te ontwikkelen?

Mijn eigen proces deed mij beseffen dat de opgave zowel enorm groot als tegelijkertijd haalbaar is.
Door liefde zijn we in staat om onszelf te overstijgen.

Lees hier een uitgebreide samenvatting van het boek.

Jan Bossuyt (1939), burgerlijk ingenieur scheikunde en MBA Vlerick, was 40 jaar lang algemeen directeur van het familiebedrijf Boss Paints uit Waregem. Hij stichtte de Colora verfwinkelformule met advies. Sindsdien is hij bij Boss actief als bestuurder. Jan was altijd al geboeid door de wezenlijke dingen van het leven zoals de toekomst van de mensheid en de ecologische samenhang van alles. Dit leidde tot een vruchtbare wisselwerking met het zakelijke van het leiden van een bedrijf.

De magie na overgave

De magie na overgave - Jan Bossuyt

 

In dit boek, tweede druk en herwerkte versie, gaat ondernemer Jan Bossuyt dieper in op de vraag hoe iemand zijn of haar vermogen tot bewust-zijn beter kan ontwikkelen en gebruiken. Hij heeft met De Ladder naar Bewust-zijn een stappenplan ontwikkeld om voorbij de vele weerstanden te geraken tegen bewust bezig zijn. Volgens de auteur ligt bij die overgave aan alle angsten en storende gedachten de sleutel tot ‘meer mens zijn’.

De haalbare utopie

De haalbare utopie - Jan Bossuyt

Dit boek wil verantwoorde hoop bieden in de huidige onzekere tijd. Waar alle houvast wegglijdt. Vanuit het geloof dat we in staat zijn onszelf te overstijgen. Het reikt enkel handvatten aan waarmee we zelf aan onze weg kunnen timmeren. We kunnen onszelf bevrijden dankzij deze weg naar onze diepste dromen.

Het boek wil vooral aanzetten tot dialoog. Dialoog die aanzet tot een groter bewustzijn en de nodige transformaties inzet bij mensen en uiteindelijk in de maatschappij.

De crisis laat het westen achter in onzekerheid. Laat ons daarom de crisis bekijken als een aansporing om de mensheid te worden die we al altijd hadden kunnen worden. De mensheid waar we soms heimelijk van droomden, maar als een onhaalbaar idee wegborgen. Een Utopie dus. Een onhaalbaar ideaal zo lijkt het. Maar wat is het leven waard zonder het perspectief  van een betere, waarom zelfs niet ideale wereld? En vanwaar halen we het dat een Utopie nooit haalbaar kan zijn, of zelfs het  nastreven niet waard zou zijn? Op dus naar de haalbare Utopie.We hebben leerling-tovenaar gespeeld, de boel is uit de hand gelopen en er dreigen katastrofen.  
Anders dan in de ballade van Goethe zal er ditmaal geen meester-tovenaar opduiken die op het laatste nippertje de zaak komt rechttrekken. Maar het goede nieuws is dat we nu in staat zijn om zelf meester-tovenaar te worden.
Als de wereld zoals hij nu geworden is, in 1770 als een onmogelijke droom bleek, maar die  toch werkelijkheid is geworden, waarom zouden we dan geen nieuwe, zelfs hogere droom kunnen realiseren ?Het gaat in dit boek niet over een kant en klare blauwdruk, maar over aanzetten, aanmoediging en uitnodiging tot de ontwikkeling van onze toekomst waaraan  ieder van ons mag en kan hopen bij te dragen. Met de klemtoon hier op de innerlijke bewustzijnsontwikkeling van individuen en groepen. Die leidt tot transformaties en doorbraken. 
De tijd van leiders met volgers is voorbij, we gaan voor collectief leiderschap, zoals in het jazz orkest.