3 boeken die vanuit een andere invalshoek aanzetten tot reflectie

Liefde – mijn ontdekkingstocht

Liefde - Mijn ontdekkingstocht (Jan Bossuyt)

Jan Bossuyt brengt in dit boek het relaas van zijn levenslange zoektocht om zich te bevrijden van zijn chronische angsten en storende gedachten waarin hij jarenlang vast-
liep. Dat vastlopen ging gepaard met gezondheidsproblemen en perioden van geestelijk lijden.

Op het einde van zijn actieve loopbaan kwam er ineens een bevrijdende doorbraak toen hij zich uiteindelijk onvoorwaardelijk over-
gaf aan het lijden en de angst. Tot zijn verrassing effende deze doorbraak het pad naar een universum van gren-
zeloze liefde. Ze deed hem beseffen dat er een kracht werkzaam was die hemzelf overstijgt. Het opgaan in deze kracht ervaarde hij als een seculiere
godservaring.

Jan Bossuyt (1939), burgerlijk ingenieur scheikunde en MBA Vlerick, was 40 jaar lang algemeen directeur van het familiebedrijf Boss Paints uit Waregem. Hij stichtte de Colora verfwinkelformule met advies. Sindsdien is hij bij Boss actief als bestuurder. Jan was altijd al geboeid door de wezenlijke dingen van het leven zoals de toekomst van de mensheid en de ecologische samenhang van alles. Dit leidde tot een vruchtbare wisselwerking met het zakelijke van het leiden van een bedrijf.

Dit boek is binnenkort verkrijgbaar!

De haalbare utopie

De haalbare utopie - Jan Bossuyt

Dit boek wil verantwoorde hoop bieden in de huidige onzekere tijd. Waar alle houvast wegglijdt. Vanuit het geloof dat we in staat zijn onszelf te overstijgen. Het reikt enkel handvatten aan waarmee we zelf aan onze weg kunnen timmeren. We kunnen onszelf bevrijden dankzij deze weg naar onze diepste dromen.

De boekvoorstelling vond plaats op 19 juni 2013 in de Vlerick Management School in Gent.

Het boek wil vooral aanzetten tot dialoog. Dialoog die aanzet tot een groter bewustzijn en de nodige transformaties inzet bij mensen en uiteindelijk in de maatschappij.

Ga mee in dialoog via facebook, stuur je mening via mail aan jan.bossuyt@boss.be of nodig Jan Bossuyt uit voor een dialoogmoment.

De crisis laat het westen achter in onzekerheid. Laat ons daarom de crisis bekijken als een aansporing om de mensheid te worden die we al altijd hadden kunnen worden. De mensheid waar we soms heimelijk van droomden, maar als een onhaalbaar idee wegborgen. Een Utopie dus. Een onhaalbaar ideaal zo lijkt het. Maar wat is het leven waard zonder het perspectief  van een betere, waarom zelfs niet ideale wereld? En vanwaar halen we het dat een Utopie nooit haalbaar kan zijn, of zelfs het  nastreven niet waard zou zijn? Op dus naar de haalbare Utopie.We hebben leerling-tovenaar gespeeld, de boel is uit de hand gelopen en er dreigen katastrofen.  
Anders dan in de ballade van Goethe zal er ditmaal geen meester-tovenaar opduiken die op het laatste nippertje de zaak komt rechttrekken. Maar het goede nieuws is dat we nu in staat zijn om zelf meester-tovenaar te worden.
Als de wereld zoals hij nu geworden is, in 1770 als een onmogelijke droom bleek, maar die  toch werkelijkheid is geworden, waarom zouden we dan geen nieuwe, zelfs hogere droom kunnen realiseren ?Het gaat in dit boek niet over een kant en klare blauwdruk, maar over aanzetten, aanmoediging en uitnodiging tot de ontwikkeling van onze toekomst waaraan  ieder van ons mag en kan hopen bij te dragen. Met de klemtoon hier op de innerlijke bewustzijnsontwikkeling van individuen en groepen. Die leidt tot transformaties en doorbraken. 
De tijd van leiders met volgers is voorbij, we gaan voor collectief leiderschap, zoals in het jazz orkest.

 

De magie na overgave

De magie na overgave - Jan Bossuyt

In dit boek, tweede druk en herwerkte versie, gaat ondernemer Jan Bossuyt dieper in op de vraag hoe iemand zijn of haar vermogen tot bewust-zijn beter kan ontwikkelen en gebruiken. Hij heeft met De Ladder naar Bewust-zijn een stappenplan ontwikkeld om voorbij de vele weerstanden te geraken tegen bewust bezig zijn. Volgens de auteur ligt bij die overgave aan alle angsten en storende gedachten de sleutel tot ‘meer mens zijn’.

 

Bestellen

De haalbare utopie kost 18 eur, de Magie na overgave kost 15 eur.

U kan de boeken bij mij bestellen. U stuurt dan een e-mail naar jan.bossuyt@boss.be. Bij bestelling rekent u nog 5 eur verzendkosten per bestelling van maximum 2 boeken bij.

De beide boeken zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel of via de uitgever (laurence.verwee@yinbooks.be).