Ik kies voor dialogen in kleine groepen. Niet voor voorstellingsevents of de media.
Dirk Sturtewagen van Waerbeke vindt dat dit boek er een is om van hand tot  hand overgegeven te
worden.

Van hand tot hand zie ik als:  samen stil staan om tot een diepe dialoog te komen van mens tot mens
over de  zaken die er echt toe doen in het leven van nu. Daarbij begin ik altijd met te luisteren naar
de ander en wat bij hem leeft als bekommernissen en dromen . Waarbij mijn eigen proces van
geraakt worden hopelijk kan overslaan op de ander. Het boek zie ik als een houvast bij dergelijke
dialogen van mens tot mens.   Ik voel mij bij deze aanpak op mijn persoonlijke sterkte, en ik geloof
dat het voor dit streven doeltreffender is dan via media of events die op één richting verkeer
uitdraaien, met de spreker in de hoofdrol. Die zijn trouwens mijn persoonlijke sterkte niet.