Jan Bossuyt, °1939 van opleiding burgerlijk ingenieur scheikunde en MBA Vlerick, was 40 jaar lang algemeen directeur van het familiebedrijf Boss Paints uit Waregem. Hij stichtte de Colora verfwinkelformule met advies. Sedertdien is hij bij Boss actief als bestuurder.

“Ik heb, parallel aan mijn zakelijke loopbaan in het familiebedrijf, altijd een breed interesseveld gehad dat draaide rond de thema’s: het menselijk functioneren en ontwikkeling, ecologie, economie, een stuk praktische filosofie en wat kwantumfysica, het systeemdenken, de geschiedenis. En heb daarbij ervaren dat de zakelijke interesse en deze algemene interesse bevruchtend op elkaar inwerkten. Stilaan groeide daaruit een beeld van wat de mensheid zou kunnen zijn, en de wil om aan de ontwikkeling ervan bij te dragen.”

Na het einde van zijn actieve loopbaan bij Boss Paints einde 2004, wijdt hij zich intens aan bewustwording en dergelijke thema’s. Hij wil een actieve bijdrage leveren, vanuit zijn ervaring en kennis, aan het bedrijfsleven en aan elke mens. Dat vraagt een enorme discipline en het zelf toepassen van zijn eigen regels: eb en vloed.

Daarnaast is Jan auteur van diverse artikels en reeds 2 boeken rond dit thema: De magie na overgave en De haalbare utopie.

De magie verdiept zich in het menselijke process van bewustwording, omgaan met angst en loslaten terwijl de utopie eerder een antwoord probeert te zijn op de crisis in al zijn facetten.