Ik neem in deze dagen van eindejaar en nieuwjaarsrecepties over te lande even het risico om tegen zere schenen te schoppen.

WAT IS HET NUT VAN ALCOHOL GEZIEN VANUIT DE MOGELIJKHEDEN VAN MENSELIJKE ONTPLOOIING?

Bekeken vanuit het oogpunt van de toegangsmogelijkheden tot onze hoogste menselijke vermogens, vind ik alcohol een ongeschikt middel. Integendeel, het belemmert onze gedachtenconcentratie, het brengt ons in een euforische toestand van dubieus allooi, doet ons risico’s lopen op conflicten en verkeersongevallen en het leidt zelfs tot verslaving. Alcohol werkt ontspannend, zonder enige twijfel, maar er zijn tegenwoordig betere wegen naar ontspanning, die niet verslavend werken. En ‘in vino veritas’? De remmingen tegen emotionele bekentenissen kunnen best door betere methoden verdwijnen.

Achter het gebruik van alcohol merk ik een onbewust fatalisme zeggende dat ‘alcohol de enige manier is om ons goed in ons vel te voelen’. Maar, is dat wel zo?

Wat denken jullie ervan? Ben ik te moralistisch bezig? Kan alcohol van nut zijn voor ons wel-zijn? Kan één keer geen kwaad?

IK BEN BENIEUWD. ANTWOORD GRAAG VANUIT NUCHTERE TOESTAND.

Waarom Mohammed het misschien bij het rechte eind had?