Ik ben de overtuiging toegedaan dat duurzame menselijke ontwikkelingsprocessen en rijpheid alleen door trage processen tot stand komen. Te korte ontwikkelingen kunnen tot excessen leiden of tot een strovuur dat vlug stilvalt. Onze meeting zette mij aan het denken. Over mijn eigen ervaringen en de lessen die we er kunnen uit trekken.

Mijn eigen ontwikkeling in mijn centrale levensthema’s was telkens een verhaal dat begon door door iets of iemand geraakt te worden. Dat is dan blijven hangen in mijn geest, dikwijls zelfs maar half bewust. Toch kwam het regelmatig in momenten van rust en afwezigheid van druk, aan de oppervlakte, en werd steeds explicieter. Tot er een moment kwam dat het af was en volkomen helder. En intussen als gevolg in mijn houding, gedrag en activiteit toepassing vond. Enkele processen omspanden bij mij meerdere decennia.
Een voorbeeld:

Mijn vader Antoon Bossuyt , stichter van Boss Paints, is zeer jong gestorven, zelfs toen ik, als oudste zoon, nog 2 maanden legerdienst te doen had.  Zijn naaste medewerker en rechterhand, was dus in de eerste paar jaren na zijn dood, de onvermijdelijke steunpilaar voor het bedrijf. Eén van zijn uitspraken in die periode is zwaar bij mij blijven hangen: “ jij bent veel te eerlijk, maar om zaken te doen mag je eigenlijk niet te eerlijk zijn “! Als introverte beginneling, reageerde ik niet onmiddellijk. Evenwel botste dit regelrecht met de idealen die ik in mijn studentenperiode meegekregen en beginnen koesteren was ( mijn zeer katholieke opvoeding , de inspiraties van een retorica-leraar , de toentertijd zeer progressieve studentenparochie in Leuven , Teilhard de Chardin , …).

Onwillekeurig begon zich in de eerstvolgende beroepsjaren bij mij de reflex te ontwikkelen van: en moesten we nu eens bewijzen dat,  juist door eerlijk te zijn, en het profijt van klanten en niet het eigen profijt in eerste instantie na te jagen, je toch zakelijk kunt scoren,  hopelijk zelfs beter ! Die gedachte heeft mij nooit losgelaten en is mijn basismotivering geworden om een loopbaan van 40 jaar vol te makenS.

Het volgende proces ontwikkelde zich dus: de uitspraak die mij raakte en bleef hangen (1965)  -> ik deed ervaringen op met klanten op mijn manier -> daaruit bleek gaandeweg dat eerlijk zijn hielp bij klanten -> ik begon expliciet het hoger standpunt te formuleren en toe te passen  -> en verder aan de praktijk te toetsen -> kreeg bevestiging in de praktijk -> kreeg steeds meer vertrouwen om door te gaan -> kreeg het idee verkocht aan de andere aandeelhouders die volop instemden -> na mijn actieve loopbaan ging ik het uitvoerig uitschrijven (2005) -> en het idee promoten bij andere bedrijven. Dit proces van rijping vergt essentieel een reeks momenten en perioden van stilstaan zonder druk, zodat dingen kunnen bezinken en uitkristalliseren. Trage momenten dus. Parallel daarmee liep een tweede traag proces: van bewuster in het leven te staan. Het kwam er daarbij op aan te kunnen omgaan met de angstige en storende gedachten die mijn depressief aangelegde geest bestookten. Die zaten in de weg voor mensvriendelijk leiderschap en dito klantenrelaties. Deze jarenlange zoektocht culmineerde in de bevrijdende aanpak die ik nadien neerschreef in De magie na overgave, met de ladder naar bewustzijn als methodiek. Kunnen we zelf dit proces activeren worden zonder het te forceren? Waarschijnlijk door het inbouwen op gezette tijden van een gepaste dosering van tijdsspannen van bewust stilstaan zonder direct doel. Ik noem het de Eb-modus.  Maar dit is iets anders dan gewoon passief wachten tot iets gebeurt. En momenten van achteloosheid (mindlessness, het tegenovergestelde van mindfulness) en verstrooiing brengen naar mijn overtuiging evenmin vooruitgang. Trage bedachtzame fazen zijn dus nodig. Maar ze hoeven naar mijn mening niet noodzakelijk onnodig lang aan te slepen. Je voelt zelf wel wanneer ze ten einde loopt. Ik heb intussen bij mijzelf gezworen om voldoende momenten zonder agenda in mijn agenda in te bouwen Is er begeleiding mogelijk? Had ik in mijn vroege loopbaan de nodige coaching gehad, dan had ik minder tijd nodig gehad in mijn ontwikkeling. Ik ben jarenlang afgesneden geweest van geestelijke ontwikkelingsbronnen ( die waren er toen nog niet). Coaching bij het omgaan met je levensverhaal, daar gaat het volgende boek over.

Over de noodzaak van traagheid bij levensprocessen