Waar is het houvast in de drukte en de complexiteit van onze huidige tijd?

Zes jaar geleden brak de financieel-economische crisis uit die nog steeds niet gekeerd is. Er brak een periode aan van verwarring en onzekerheid.
Het zoeken naar wat wezenlijk is blijft me beroeren. Ik denk dat als het allemaal té complex wordt, zodat het één grote chaos lijkt, en er een allesoverspoelende drukte heerst, we het ook eenvoudig kunnen aanpakken. Want iedere chaos blijkt een eenvoudige orde te verbergen. Als iets te complex is, betekent dit dat we nog blind zijn voor de achterliggende orde en haar eenvoud. De achterliggende orde gaat over die ene essentiële oefening waar we de focus mogen op leggen. We mogen vertrouwen hebben dat al het andere, hoe onoverzichtelijk ook, daaruit zal voortvloeien.

Waar liggen de echte uitdagingen waar het op aan zal komen?
Ik heb als bedrijfsleider geleerd dat de oefening van de essentie altijd draait rond 3 eenvoudige vragen.

1. Wat is de opdracht?
Wat willen we eigenlijk? Weten we waarom? Welke achterliggende aspiratie schuilt hier? Waar is het ons uiteindelijk om te doen?
Dit is een oefening die nooit af zal zijn, en die de moeite loont om er regelmatig in alle rust tijd voor vrij te maken.

2. Wat is de knelpuntuitdaging daarbij?
Ondernemen staat voor het aangaan van uitdagingen die niet vanzelfsprekend zijn. Wat iedereen kan is geen basis voor succes. Uitdagingen bestaan uit een samenspel van grote en kleine opdrachten; van vele gemakkelijke tot één zeer moeilijke. De echte uitdaging ligt bij deze laatste: de nieuwe opdrachten, waarmee we ons op onbekend terrein begeven, de niet vooruit planbare, waarvoor nog geen beproefde methodes voorhanden zijn, waarvan men nog niet weet hoe ermee te slagen, waarbij we ons op pionierspad begeven en het nodig zal zijn om onszelf te overstijgen. Ik noem ze knelpuntuitdagingen.

3. Wat zal het van ons vergen om voorbij dit knelpunt te geraken?
Wat is de Kritische Succesfactor hierbij?
De Kritische Succesfactor is de het uitzonderlijk vermogen dat we zelf nodig hebben om voorbij knelpunten te geraken. Het vermogen om onze gewone doen te overstijgen om op een hoger niveau te functioneren.

Dit eenvoudig overlegmodel is een aanrader voor iedere groep die voor complexe vraagstukken of opdrachten staat.

Ik heb er ook het volste vertrouwen in dat de oefening van het zoeken naar de essentie ons de weg zal tonen om uit de huidige problemen te geraken.
Lit: Margaret J. Wheatley Leadership and the new science, discovering order in a chaotic world. Berrett-Koehler. Mijn favoriete auteur.

Orde in de chaos?