De conclusie van Andor de Rooy als organisatiedeskundige met een lange staat van dienst is: moed is de bepalende factor in bijna alle leiderschapsvraagstukken.

Waarom wijdde hij er een boek aan? En, waarom vind ik het boek een absolute aanrader? “Moed is een positief alternatief voor de angstige en negatieve tendens die ik bespeur in organisaties en in de maatschappij. Er is behoefte aan moed als tegengif ”.

In dit boek maakt hij moed tastbaar en bespreekt hij volgende topics: de bouwstenen van moed, de concrete beschrijvingen, de soorten moed, de DNA van moed, de top 8 van kritieke momen- ten en de moedmotieven.

Zijn thesis luidt: leiderschap kan niet zonder moed én vooral, moed kan worden ontwikkeld. De grote klemtonen legt hij rond kritieke momenten.Vooral mo- menten die moed vragen, momenten bij de omgang met de on- vermijdelijke eigen pijn en angst. De auteur kijkt ook naar de rol van het nobele motief.

Hieronder volgen enkele citaten die me inspireerden in dit boek:

 1. De kritieke momenten voor moed
  “Paul Polman, CEO van Unilever, op zijn Hofstadlezing in 2013: Geconfronteerd met grote uitdagingen heeft de zakenwereld een keuze.We kunnen de huidige situatie laten voor wat die is, onze kop in het zand steken en hopen dat het wel overwaait. Met de huidige korte zittingstermijnen van CEO’s is dit een aantrekkelijke optie. Of we kijken de realiteit in de ogen.Tonen moed en zien de uitdagingen onder ogen. En maken onderdeel van de oplossing”. Moed is niet uitsluitend het domein van grote leiderschapsvragen. Net kleine momenten zijn belangrijk. Hoe gaat u om met ‘humor op het randje’ in een team? Een goede grap verlucht de werksfeer. Maar wat als de grap ten koste gaat van iemand en een grens overschrijdt? Laat u het glippen door een gebrek aan moed of
  grijpt u in? Door af te zien van interventie bent u er medeverant- woordelijk voor dat de norm verschuift.
 2. De omgang met de eigen pijn en angst.
  “Lacht u soms problemen weg? Het laten lachen van mensen wordt niet snel als negatief betiteld. Maar een leider die opmer- kelijk veel grappen maakt, doet dat misschien wel om de werke- lijkheid onder het tapijt te vegen”.
  “Kijk uw angst in de ogen.Waar heb ik nooit of slechts zelden over gepraat? Welke angstgevoelens heb ik? Op welke momenten spelen die gevoelens mij parten”?
 3. Het moedmotief
  Moedmotieven geven steun. Op moeilijke momenten kunt u er op terugvallen. Professor Paul de Blot van Nyenrode schrijft over het belang van bezieling in het kader van moed. Hij ziet het als een innerlijke zekerheid die ontstaat omdat je weet wat je wilt, waar- bij je een droom navolgt die buiten het rationele of zakelijke ligt. Het is de bezieling van leiderschap”. Een moedmotief is een kort en krachtig credo dat duidelijk maakt wat het ultieme doel is dat, eenmaal behaald, alle beproevingen ruimschoots compenseert. Het is de drijfveer die u in staat stelt moed te tonen en de last die daarbij hoort, te dragen.

Vierkante meter moed, de missing link in leiderschap. Andor de Rooy, Prometheus.

Moed, de missing link in leiderschap
Getagd op: