Ik ervaar dat het huidig digitaal tijdperk zijn hoogtepunt bereikt heeft. Er sluimert een verlangen naar iets dat het menselijke tekort ervan moet vullen. Waarom zou dat niet liefde kunnen zijn? Liefde voortaan als motor voor ondernemerschap?

Liefde als fundament voor de toekomst, in 4 blogafleveringen

Sedert Joost Callens in mijn blog van april onbeschroomd het woord liefde in de mond nam, ben ik meer dan ooit overtuigd dat liefde de sleutel wordt, willen we als mensheid een toekomst hebben. 

Zeker ook voor ondernemerschap en de bedrijven. 

Ik vind het zodanig de moeite dat ik het heb  uitgespit in 4 themas:

 1. Waarom juist liefde? 
 2. Liefde: wat is het? Eens dieper er op ingaan.
 3. Liefde, wat vermag ze zoal?
 4. De hamvraag: hoe worden we liefdevol? Wat komt er bij kijken? Wat zal ze van ons vergen?

Er komen signalen van een verlangen naar een nieuw tijdperk

De Belgisch-Amerikaanse relatietherapeute Esther Perel 8-9-18 in De Tijd:

Esther Perel
Esther Perel

DT: Dwingt de technologische disruptie al niet veel bedrijven er toe  zichzelf in vraag te stellen?

Perel: Maar ze doen het niet. Zelfs in Silicon Valley niet. Moonshots genoeg. Maar niemand heeft een plan dat inspeelt op de toekomst van relaties. Ik vind dat ongelooflijk, en ik vind het gevaarlijk.

DT: Waarom gevaarlijk?

Perel: Omdat de architectuur van ons leven fundamenteel aan het veranderen is. We digitaliseren alles, maar staan niet stil bij de vraag wat dat voor mensen betekent. Voor de digitale eenzaamheid, bijvoorbeeld.

Als uitgangspunt zie ik dat de micro-electronica (als basis van de digitale werkelijkheid) de wereld ingrijpend veranderde. Maar dat het digitaal tijdperk nu voorbij zijn hoogtepunt geraakt is.

Daardoor zal er ruimte vrijkomen voor het nieuwe. Zoals de digitale technologie totaal verschilde van de vorige technologieën, zo komt er nu ruimte voor een eveneens totaal andere technologie.

Jack Welch, de gewezen CEO van General Electric, kwam toen al met Tough Love voor de dag als basis voor leiderschap. Ook in Vlaanderen zie ik bij bedrijfsleiders het woord liefde onbeschroomd opduiken. Joost Callens van Durabrik in mijn recente nieuwsbrief viel er spontaan mee in huis (hij sprak over liefde in mijn blog). En ik zag in De Zondagkrant van 16-9-18 een gesprek verschijnen met Wouter Torfs waar ik volgende woorden las: Ik ben een wereldverbeteraar. En de liefde is een drijvende kracht in alles. Laat de liefde toch toe op alle vlakken.

Persoonlijk zie ik ook bij vrienden in een enkele gespreksgroepen van Vlaamse ondernemers geen weerstand meer opduiken tegen dit beladen woord.

Dat brengt me bij de volgende bedenking:

Waarom we niet zouden mogen dromen van de liefde als grondbouwsteen voor het nieuwe tijdperk?

De liefde als basis technologie? Ze onbeschroomd en naïefgeweg neerzetten? Dus ook voor de bedrijfswereld? Te gek? Hoe kom je tot zoiets buitenissig, dat zo ver af staat van wat in de werkelijke wereld gebeurt van de economie, van de politiek, van het bedrijfsleven? Het antwoord luidt: door door te denken op waar het finaal zal op aankomen voor onze  samenleving, onze bedrijven en organisaties, onze wereld en waar je finaal op botst daarvoor.

Wat kan ons tegenhouden om met de waarde Liefde alles uit de kast te halen en hoge ambities te koesteren? Het ongekend vermogen van Liefde te ontdekken en te laten spelen?

Zonder grondbouwsteen zouden alle ontwikkelingen nooit tot stand kunnen komen.

Ik zag het ook in de digitale wereld: had iemand de  transistortechnologie niet uitgevonden, dan was er van de hele digitale wereld geen sprake geweest. Dat is het sleutel-element geweest waarin later een schare uitvinders, techneuten, ondernemers allerlei mogelijkheden zagen om deze nieuwe wereld te ontwikkelen. Een veelheid van nieuwe vormen werden in gang zet zodat een nieuwe maatschappelijke ontwikkeling kon ontstaan

De basismotor voor vernieuwend ondernemerschap wordt in gang gezet omdat op een bepaald moment sommigen niet meer tevreden zijn met bestaande toestanden.

Uitvinders vinden een nieuwe basistechnologie uit.  Waar ondernemers als pionier mee aan de slag gaan om  een nieuw soort  wereld op te bouwen waar de samenleving rijp voor geworden is. Omdat ze ook aanvoelen dat die onvrede publiek ook onderhuids aanwezig is.

Het woord technologie is voor het begrip liefde misschien ver gezocht, maar ik zie een analogie met de transistor als de basis van de digitale wereld. Liefde als bron voor de hoogste energie en motivering. Liefde als bron van alle menselijke deugden en dus de ultieme bron van maatschappelijke vooruitgang. Wie onvoorwaardelijke liefde gevoeld heeft, voelt zich erkend in zijn persoon, mag geloven in zijn talenten en gedrevenheden. Hij zal ook anderen gemakkelijk lief hebben, zodat er een zelfversterkende spiraal ontstaat. Een utopie? Heel zeker, maar daarom onhaalbaar? Zelfs al zien we nu zo weinig Liefde in de wereld?

Voel je je aangesproken?

Liefde als sleutel voor het nieuwe tijdperk in ondernemersland?

5 gedachten over “Liefde als sleutel voor het nieuwe tijdperk in ondernemersland?

 • 12 november 2018 om 12:25
  Permalink

  Ik denk en voel wel wat de kern is van je boodschap en ik sta er ook achter. Maar bij mij geeft het gebruik van het woord liefde in een louter professionele context weerstand. Zelfs ook voor een niet onbelangrijk deel in een niet professionele context. In mijn geval is het “voorbehouden” voor een beperkte groep van mensen waar ik een intieme, erg persoonlijke, (familiale) band mee heb.

  Wat mij ontbreekt is een duidelijke omschrijving van wat liefde dan wel moet zijn. Over welke emotie, welk gevoel, welke gedachten spreken we dan? Hoe verwoord je dat dan naar een ander toe (uiteraard primeert tonen door je acties)? Wordt door het gebruik te “veralgemenen” de waarde van de “échte liefde” niet uitgehold? Zijn begrippen als vriendschap, compassie, verbinding, begrip, respect, aanvaarding, …… niet beter op zijn plaats en daarom ook niet minder waard?

  Beantwoorden
  • 13 november 2018 om 12:32
   Permalink

   Deze vragen zijn heel terecht en mijn plan is om ze in de 3 volgende afleveringen te behandelen. Je mag dus een vervolg verwachten!

   Beantwoorden
 • 23 november 2018 om 17:40
  Permalink

  Geachte heer Bossuyt,

  met ‘n vorm van lichte verontwaardiging las ik zojuist Uw blog evenals de reactie hierop van een vorige lezer.
  Liefde is namelijk Universeel en aldus niet in hokjes in te delen. Ze is daarentegen volledig gratuïte doch – nét zoals vriendschap – niet afdwingbaar. De enige vereiste is mijns inziens er zich toe durven openstellen — overal & alijd — en àl het overige daar zorgt dé Liefde zelf wél voor. Utopie ….???? Néé hoor !!!!

  En juist omwille hiervan mijn motivatie van deze vorm van verontwaardiging tijdens het lezen!

  Met ‘n oprecht Liefdevolle groet,
  Dirk

  Beantwoorden
 • 25 november 2018 om 15:21
  Permalink

  IK heb ook een beetje moeite met de definitie van liefde in de bedrijfswereld .Liefde in relaties is voor elkaar klaarstaan , elkaar begrijpen , elkaar helpen , een luisterend oor zijn enz …Dus een goede verbinding hebben .Dit kan ook toegepast worden in de professionel wereld .Ik ben een beetje bang dat het woord zal gebruikt worden om alles te definieren zoals het geval is met duurzaam , duurzaamheid , verbinding enz

  Beantwoorden
 • 17 december 2018 om 11:47
  Permalink

  Dag Jan,
  Op zich echt moedig dat een CEO of een ex-CEO het begrip ‘liefde’ binnenbrengt in zijn spreken en schrijven. Maar ik vrees dat ‘Liefde’ zo’n containerbegrip is dat zoveel verschillende registers opent en daarom zoveel clicheés oproept, dat ik Carl (bovenstaande reactie) begrijp.
  Het is m.i. nu nog te hoog gegrepen, maar langs de andere kant weer wel ok, omdat het provocerend werkt en uitdaagt na te denken. Dus ik zit wel mee en er mee over nadenken hoe we ‘liefde’ terug in de wereld kunnen zetten. Deze tijd is daar een goed moment voor. Hartelijk! Patrick Hanjoul

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.