Jan Bossuyt is een zeer wijs man, die zijn theorieën met veel passie uitlegt.

Ik had geen idee waarover Jan Bossuyt zou praten. Het kon gaan over het aspect van zijn bedrijf. Ik was aangenaam verrast dat het over het ethische aspect ging van zijn onderneming. Jan Bossuyt heeft op een duidelijke manier zijn visie uitgelegd. Eigenlijk gaat het over een onderwerp waar velen aan denken maar niet over spreken. Ik vond het positief dat we allemaal nagedacht hebben en beseffen dat de toekomst in onze handen ligt.

Ik vond het zeer interessant en leerrijk, hoe hij alles besprak vanuit zijn eigen ervaring. Hij weet waarover hij het heeft en hij gebruikt veel voorbeelden vanuit de praktijk. Hij pakt het ondernemerschap goed aan en hij is zeer positief ingesteld naar de toekomst toe. Dit kan ik zeker appreciëren.

Het gastcollege van Jan Bossuyt was zeer inspirerend. Hij vertelde over zijn ideeën en inzichten en zonder het te beseffen overtuigde hij ons. Hij is heel gepassioneerd en je hoort in zijn verhaal dat hij al heel wat ervaringen heeft meegemaakt.

Jan Bossuyt is niet zomaar een gastspreker, hij is een wereldverbeteraar. Hij heeft niet alleen zijn eigen visie over de toekomst, hij brengt die visie ook over op anderen. De mensheid moet beseffen hoe we bezig zijn, en hoe we moeten veranderen. Die ‘taak’ heeft hij zeer goed overgebracht. Eerst en vooral moeten wij geloven dat het mogelijk is om zaken te veranderen. Hij bekijkt het optimistisch en dat hoort zo. Optimisme laat mensen geloven, geloven in iets betekent motivatie, motivatie leidt tot hard werk, en hard werk resulteert in resultaten.

Korte impressies van het gastcollege op de Artevelde Hogeschool op 20 november 2013