Kaizen  is een management denk- en werkwijze, die wereldwijd beroemd is geworden en die Japan als klein land tot een industriële macht van formaat heeft gemaakt. Kaizen (改善, Japans voor “veranderen naar beter” of “verbetering”) is een aanpak in productiviteitsverbetering. De ontwikkeling van kaizen ging hand in hand met de ontwikkeling van kwaliteitstechnieken, maar beperkt zich er niet toe.

Kaizen
Kaizen (bron afbeelding: Wikipedia)

Het principe van continue verbetering is geïntegreerd in alle facetten van de organisatie. Elke dag wordt gebruikt om processen nauwkeurig te observeren en verbeteringen door te voeren. Continu, onophoudelijk en met enthousiasme. Niet wachten, maar doen! Dat is Kaizen.

Door Kaizen  komt de organisatie in een status van beheersing door standaardisatie, die wordt afgewisseld door momenten van snelle en doelgerichte aanpassing zodra de markt of de omgeving nieuwe eisen stellen.

Continue verbetering van processen met snelle, kleine stapjes

Kaizen gaat uit van de bestaande toestanden. Het betekent heel kritisch observeren van iedere handeling, iedere beweging, en alles elimineren wat geen toegevoegde waarde heeft. Iedere seconde, iedere gram afval, iedere voorraad, wachttijd of fout, hoe klein ook, moet telkens worden verwijderd, zodat uitsluitend handelingen over blijven die waarde toevoegen. Wat geen waarde toevoegt, kost geld.

Kaizen gaat verder dan alleen verbetering. Het maakt ook de werkplaats menselijker: het elimineert hard werk (zowel mentaal als fysiek) en het leert mensen de verspillingen in een proces zien en elimineren.

Wat is de Kaizen-methode?
Getagd op:    

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.