Voor authentiek leiderschap moeten we niet noodzakelijk naar de grote namen en bedrijven opkijken. Dat zijn meestal onbereikbare rolmodellen. Er zijn gelukkig ondernemers in Vlaanderen die in stilte aan de juiste weg timmeren. Deze maand: mijn vriend Ludwig Vanwontergem van Stroomop in Kuurne. Groot als rolmodel en bescheiden genoeg als bedrijf om de ambities van velen te kunnen hoop bieden.Ludwig, hoe omschrijf je jouw onderneming?

Wij zijn bezig met duurzame, hernieuwbare groene warmte. Gaande van performante houtkachels tot hoog technologische condenserende pelletketels en micro-warmte-kracht-koppeling. We hebben een team van 15 medewerkers.

Wat was jouw grondmotivering om dit project aan te pakken?

Als jongere was ik lid van de afdeling Natuur & Milieuvan de KSJ en als student kwam ik via onze professor filosofie in contact met boeken van Eric Schumacher Small is Beautifulen het rapport van De Club van Rome Grenzen aan de groei. Onder andere deze twee boeken hebben een zeer grote invloed op mij gehad. De zorg voor het milieu, de eindigheid van grondstoffen en kleinschaligheid trokken me aan en inspireerden me. De komst van mijn eigen vier kinderen versterkten nog het besef dat we zorg moeten dragen voor onze moeder Aarde. De Aarde die zo bedreigd wordt door de ongebreidelde uitstoot van broeikasgassen. Door in te zetten op groene warmte is het mogelijk om – zonder comfort verlies – tot 90% minder CO2 uit te stoten. Dit verschil wou en wil ik mee helpen realiseren.

Wat zijn de fundamenten voor het succes dat het project reeds kent?

Ik heb het grote geluk dat ik omringd wordt door mijn gezin en mijn medewerkers die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven. Het geloof in een betere wereld, waar duurzaamheid, eerlijkheid, zorg en respect voor de andere en het milieu voorop staan, houdt ons allen recht en samen. Doordat we bereid zijn kwetsbaar op te stellen en bloot te geven, krijgen we zelf veel feedback van onze partners.

Wat zal er finaal toe doen om het project verder open te laten bloeien?

We worden vandaag geconfronteerd met moeilijke marktomstandigheden (goedkope fossiele energie, steeds warmere winters, fijnstof-problematiek, ) waardoor dat we gedwongen worden ons te bezinnen omtrent ons bedrijf en onze plaats in deze wereld in verandering. We komen nu in een fase waar we op zoek gaan naar onze conculegas. Het is niet gemakkelijk omdat er vaak teveel aan het eigenbelang wordt gedacht. We moeten echter over de grenzen van het eigen bedrijf durven kijken.
Ook
moeten we binnen onze organisatie onze mensen laten doen waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. Ik ben ervan overtuigd dat een tevreden en gelukkige medewerker niet alleen beter functioneert op het werk zelf, maar dat dit ook uitstraalt op zijn gezin, zijn vriendenkring, de wereld rondom hem of haar. 

Tenslotte is het, denk ik, belangrijk te weten dat groei niet zalig makend is. Bestendigen (duurzaamheid), bloeien en stralenzijn voor mij belangrijker dan groeien, steeds meer en groter

Wat zijn de uitdagingen waar je op botste?

Er komt een bepaald moment waarop de organisatie groter wordt en je minder dicht bij bepaalde mensen staat dan je zou wensen. Dit is voor mij de échte uitdaging als bedrijfsleider. De mensen betrekken bij het bedrijf, zorgen dat ze je droom kennen en je meehelpen deze droom te verwezenlijken.

Wat heeft het jou al bijgebracht, persoonlijk en professioneel?

We zijn een referentie in België als het gaat om pelletverwarming. Dit geeft uiteraard een zekere vorm van professionele voldoening. Wat mij het meeste bijbrengt en plezier bezorgt, zijn de 15 mensen die samen met mij en mijn vrouw onderweg naar een betere wereld met minder CO2 en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen Techniek is mijn ding. Het werken met en voor mensen geeft me echter, nog meer dan techniek, vleugels. Het zien dat mensen zich inzetten, het beste van zichzelf geven voor onze organisatie is zo geestig dat ik het eigenlijk amper kan beschrijven. Dit geeft me steeds weer kracht om verder te gaan.

Wat of wie was bepalend om met je project van start te gaan?

De prille start van wat aarzelend begon werd aangevuurd door een enthousiaste Willy Lievens van de Zonnearc. Hij moedigde me aan, schreef een artikel in mijn lijfblad de Koevoet(Dialoog vzw) over pellets en schreef daar als laatste zin : wie meer info wil : contacteer Ludwig. Na het verschijnen van het artikel kwam er één telefoontje binnen. Het was voor mij de echte start.

Er was de ontmoeting met onze eerste werknemer, Wim. We raakten aan de babbel en raakten geïnteresseerd in elkaar en er groeide in het halfuur dat we samen zaten een band. Nadat hij vertrokken was, zaten mijn vrouw en ik over deze jonge, enthousiaste man na te denken. Ik belde hem met de vraag of hij het zag zitten om bij ons aan de slag te gaan. Hij werkt nog steeds bij ons.

Een belangrijke man is Herbert Ortner, zaakvoerder van ÖkoFEN Oostenrijk (pelletketel fabrikant). We waren op vakantie in Oostenrijk en wilden eens de fabriek zien. Herbert maakte tijd voor mij en mijn gezin, liet ons de ganse fabriek zien en we gingen samen iets eten. Het klikte onmiddellijk. Bij het afscheid gaf hij mij zijn vertrouwen om de toekomst van ÖkoFEN in België uit te bouwen. Herbert is sindsdien een echte vriend geworden.

Wat is jouw ultieme droom?

Ik droom van een rechtvaardiger maatschappij waar er geen uitsluiting en armoede meer is. Als vrijwillige medewerker van Welzijnszorg sinds meer dan 20 jaar, merk ik dat armoede in Vlaanderen een probleem blijft. Er zijn steeds drie weerkerende pijnpunten : mobiliteit, gezondheid en huisvesting. Deze twee laatste zaken hangen nauw samen. Er worden teveel ongezonde woningen verhuurd die slecht geïsoleerd zijn. Dit brengt dan weer hoge energiefacturen met zich mee met energiearmoede tot gevolg.

Omdat ik dit het moe was om aan de zijlijn te staan, heb ik twee jonge, enthousiaste mensen gevonden die, samen met mij, iets willen betekenen voor betere huisvesting. We kopen slechte woningen renoveren deze met gezonde, ecologische materialen en we zorgen voor een isolatie waardoor de verwarmingskost tot 90% omlaag gaat. Met dit kleine initiatief hoop ik een steen te verleggen voor mensen in moeilijkheden.

Interview Ludwig Vanwontergem