Ingrid Verduyn is een sociaal geïnspireerde onderneemster in de uitzendsector, vroeger in Plus Uitzendkrachten, nu in We and Work.

Ingrid, hoe beschrijf je je onderneming?
We and Work is een werknemerscoöperatie die actief is in interim, werving en selectie, projectsourcing, outplacement en coaching en HR advies. Onze doelstelling is de wereld te verbeteren door mensen kansen te geven op werk dat bij hen past. Dergelijk werk creëert waarde, niet in het minst eigenwaarde.

Wat was jouw grondmotivering om dit project op te starten ?
Paul Gréant en ikzelf zijn niet aan ons proefstuk wat betreft ondernemen. Zelf startte ik in 1998 met Plus Uitzendkrachten, een nv met een financieel-economische doelstelling die mooi in evenwicht bleef met haar maatschappelijke rol. De structuur van een nv bleek achteraf een regelrechte bedreiging voor de sociale identiteit van de onderneming. Drie van de vier aandeelhouders beslisten op een bepaald moment om de onderneming te verkopen. Dat was niet tegen te houden en luidde meteen ook het einde van de mooie principes in. Mijn ontgoocheling was groot maar het vuur bleef branden. Een arbeidsbemiddelaar kan immers ontzettend veel goeds doen. Kan kansen creëren voor iedereen, ook voor die werkzoekenden met meer kasseien dan diamanten in hun rugzak. Op dat vlak vonden Paul, die ook ondernemer is, en ik elkaar. We delen de passie om via onze vennootschap de wereld te verbeteren. Er is nood aan spelers die de roeping hebben om iets te doen aan de paradox van de arbeidsmarkt. Enerzijds is er de enorme groep mensen die niet aan de bak komt. Anderzijds is er het grote aantal vacatures die niet ingevuld raken. Die paradox blijft bestaan omdat iedereen er op dezelfde manier naar blijft turen. We and Work kijkt anders naar kandidaten en werknemers. We kijken vooral naar de natuurlijke aanleg, de motivatie en het talent van mensen. En talent is niet enkel aanwezig bij de hoog opgeleide, ervaren en toch nog jeugdige, mannelijke werknemer! We maken talent zichtbaar via onze Talentscan, gebaseerd op de KernTa lentenmethode die op een eenvoudige en snelle manier kerntalenten van een kandidaat accuraat in kaart brengt. Die kerntalenten toetsen we af aan het profiel en de competenties die onze klanten voor ogen hebben. We zijn ervan overtuigd dat werk dat aansluit bij de talenten en drijfveren van de mens, het verschil maakt.

Waarom koos je specifiek voor jouw project?
Die vraag heeft voor mij twee luiken: enerzijds de keuze voor de activiteit, anderzijds de keuze voor de vennootschapsstructuur. De keuze voor de activiteit lag voor de hand. Ik begon mijn loopbaan in de werksector eind jaren ’80. Geen seconde heb ik me verveeld. Op het kruispunt van werkgevers en werknemers staan, daar werken en voor alle partijen steeds de beste oplossingen vinden, dat is mijn passie. Een werknemerscoöperatie leek me een ideale ondernemingsstructuur: samen hard werken en samen de vruchten plukken. En dat met een idealistische missie en visie. Maar toch met de voeten op de grond.

Wat zijn de fundamenten voor het succes dat het project reeds kent?
Het grootste voordeel is de dynamiek. Onze onderneming trekt ondernemers aan. Mensen die mee aan de kar willen trekken, die betrokken zijn op alle vlakken. Ook financieel. Het is ‘onze’ onderneming waar ieder zijn rol in speelt. Een ander belangrijk voordeel is de duurzaamheid van de onderneming zelf. Het voorbestaan ervan wordt gegarandeerd door de bedrijfsstatuten. Aandelen kunnen niet zomaar verhandeld worden, er is een consensus nodig. Wij startten met onze coöperatie in februari 2015. Ondertussen zijn we met 13 en ze werden allemaal partners. Het bijzondere aan onze coöperatie is dat wij werken met het principe ‘1 hoofd 1 stem’. Daardoor zijn Paul en ik, die voor het startkapitaal zorgden, nu reeds onze meerderheid kwijt. De meest gehoorde commentaar is ‘Ik zou toch wel zelf de touwtjes in handen willen houden!’. Wij hebben de touwtjes bewust uit handen gegeven omdat we geloven in co-creatief ondernemen. We geloven dat 8 mensen meer weten dan 2. Dat het niet perse de meest kapitaalkrachtigen zijn die de beste ideeën hebben. Democratische beslissingen op elk niveau van de onderneming is onwerkbaar. Maar de belangrijke zaken worden wel gestemd, zoals de samenstelling van de Raad van Bestuur of investeringen. Dat heeft heel wat consequenties: als ondernemer doen we niet zomaar ons goesting. Wanneer Paul en ik een plan hebben, moeten we het heel goed uitleggen. Als we dan nog geen akkoord hebben, is het misschien geen goed plan. Onze partners staan immers met hun voeten in de markt en staan het dichtst bij de klanten en kandidaten. Mensen kijken wel eens raar op en maken de bedenking ‘Hoe kan je het stuur van je onderneming los laten?’. Ik denk niet dat we het stuur loslaten. We zijn wel met meer om te sturen, de weg te wijzen, het pad te verkennen, voor te bereiden, etc. Als coöperatie trekken we fantastische partners aan. Ze geloven in de zaak en gaan ervoor. Zonder hun professionalisme en ervaring, stonden we nergens. Als ondernemer wil ik vooral dat het goed gaat met onze partners. Als zij helemaal hun draai hebben gevonden en gelukkig zijn met wat ze doen, zal de rest wel volgen.

Wat zal er finaal toe doen om het project verder open te laten bloeien? Wat zijn de uitdagingen waar je op botste?
Alles zal staan of vallen met de manier waarop we de inspraak effectief organiseren. Dat is geen makkelijke taak. Aanvankelijk dachten partners dat ze over alles mee moesten beslissen, wat uiteraard niet kan. Dat is onwerkbaar. Maar over de belangrijke zaken moeten ze mee beslissen. Wat vergt dat van jou? Hier moet ik veel over nadenken en nadenken doe ik door te praten, met onze partners. Zij zeggen wat telt, wat de verwachtingen en gevoeligheden zijn. Eigenlijk is er niets wat ik liever doe. Maar de dagelijkse taken dringen zich op. Als startupper moet je ongeveer alles zelf doen. Het eeuwige gevecht tussen wat belangrijk en dringend is, dus. Welke weerstanden, emoties, verschillen in visie, tot onenigheden en zelfs conflicten kunnen er spelen? Wie wat wanneer beslist, is voor ons een leerproces. Niet iedereen kan over alles beslissen,. Voor aanwervingen hebben we inspraak georganiseerd. Voor het loonbeleid tot eind 2016 niet. Dat heeft voor problemen gezorgd. Dat hebben we opgelost door te luisteren, te verduidelijken.

Welke vaardigheden heb je van doen om er doeltreffend mee om te gaan?
Communicatie is alles. De essentie van communicatie is luisteren. En dat vraagt aanwezigheid en tijd, allebei schaars. Echt begrijpen wat de ander beleeft, verlangt en verontrust, dat is empathie en dat helpt bij alles.

Waarmee maak je hier persoonlijk het verschil?
Ik probeer vooral mezelf te zijn. Beter kan ik niet.

Wat heeft het jou al bijgebracht, persoonlijk en professioneel ?
Veel plezier. En dat het lukt. Persoonlijk ben ik vooral gelukkig met het feit dat het mogelijk is om idealistisch te ondernemen.

Wat is jouw ultieme droom?
Een voorbeeld zijn van hoe je op een positieve en duurzame manier kan ondernemen. Laten zien aan de jeugd dat er hoop is. Dat niet alles cynisch is. Dat niet iedereen altijd en alleen maar bezig is met geld verdienen. Het gaat om ‘zijn’, niet om ‘hebben’. Ik hoop dat er jonge ondernemers opstaan die, zoals wij, gaan voor hun passie en idealen. Dat ze erop vertrouwen dat het streven naar hun eigen, innerlijke excellentie uitdagend maar ook voldoende is om te slagen. En een mens wordt maar echt een mens in relatie met anderen. Een samenwerkende vennootschap kan veel oplossen.

Interview met Ingrid Verduyn (We and work)