Ons bedrijf ligt in een ambachtelijke zone midden een woonwijk in Beveren-Leie. In 1986 hadden wij een ongeval met een lozing van zwavelzuur die dwars door de eigendom van  een buur haar weg vond. Dat zorgde voor de nodige ongerustheid bij de buren. Het kwam juist op een ogenblik dat we een grote uitbreiding gepland hadden van onze afdeling chemicaliën die o.a. grote volumes ontvlambare vloeistoffen en agressieve chemicaliën afvulde. We hadden last van een onruststoker, waardoor het vertrouwen in ons bedrijf in vraag werd gesteld. We zagen ons bedreigd in onze groeimogelijkheden. Het was een moeilijke periode. Er was even paniek, de burgemeester riep een meeting samen met de omwonenden om de kwestie te bespreken en liefst de gemoederen te bedaren. We hadden gelukkig toen al de reflex om de zaak niet alleen vanuit ons gezichtspunt te benaderen. Want hadden we dat gedaan, zouden we de buurtbewoners als lastige tegenstanders aanzien hebben, die onze belangen wilden schaden en onze plannen dwarsbomen. Waartegen we ons dan dienden te verzetten. De kern van onze houding was integendeel dat we  op de bewuste meeting ons best deden om naar de mensen te luisteren en hun angsten te aanhoren en niet in verdediging te gaan of direct tegen te argumenteren.

En de gemoederen bedaarden.

Deze aanpak bleek ervoor te zorgen dat de gemoederen bedaarden en er ontspon zich een vruchtbare dialoog. Die gaf mij inzicht in waar hun bezorgdheden concreet lagen, en het gaf mij stof om over na te denken. Als gevolg daarvan stelde ik een grondige verandering voor van de verbouwingsplannen, met bijkomende beveiligingen die het brand- en ontploffingsgevaar drastisch moesten doen dalen. Financieel bleek dit nog mee te vallen. In een volgende meeting werden deze plannen terug voorgelegd. De omwonenden gingen akkoord met ons voorstel om een bedrijfsbezoek te organiseren zodra de werken uitgevoerd waren. Wat een jaar later effectief gebeurde waarbij iedereen zich ter plekke kon vergewissen van de degelijkheid van de geboden oplossing. Pers en gemeentebestuur waren aanwezig, en iedereen bleek gerustgesteld. Er werd ook afgesproken hen om de 5 jaar uit te nodigen om hen op de hoogte te houden van voor hen belangrijke evoluties binnen ons bedrijf. Wat sedertdien ook gebeurt .
Het gevolg is dat we het vertrouwen van onze naburen teruggewonnen hebben, en dat we in de omgeving soms als voorbeeld genoemd worden voor andere bedrijven, als het over overleg met bedrijfsomwonenden gaat.

BOSS paints: in harmonie leven met onze bedrijfsgeburen door bij een crisis onvoorwaardelijk hun verzuchtingen te aanhoren
Getagd op: