Als bedrijfsleider heb ik vaak te maken gehad met een schare aan bedrijfsbegeleiders allerhande gaande van opleiders tot consultants, trainers, coaches en deskundigen. Ik heb hun aantal met de jaren zien toenemen.

Tegenwoordig een overaanbod aan trainers, coaches, consultants?
Ik ervaar echter tegenwoordig een onbalans, vooral in het domein van de zachte sector van training en coaching. Bijkomend staat er tegenover het overvloedig aanbod maar een geringe interesse van de bedrijven. Men staat veelal onwennig tegenover deze zachte materies. Investeren in groei van mensen staat eigenlijk nog in zijn kinderschoenen.
Een tekort aan ondernemers voor de nieuwe toekomst Anderzijds doet het groot tekort aan ondernemers voor de nieuwe toekomst ons uitkijken naar een bredere basis van mogelijke ondernemers.

Nieuwe mogelijke ondernemers?
We hebben een veel bredere basis van ondernemerschap nodig, zoals ik ook aantoonde in mijn boek De haalbare utopie. Ik zie 3 mo- gelijke bronnen van mensen die bereid zijn om voluit de nieuwe betrachtingen en aspiraties in te vullen waaruit dit ondernemerschap kan ontstaan.

  1. Vooreerst zijn er de huidige ondernemers in de huidige economie die vooral materieel gericht is. Onder hen zijn er een aantal die indien niet de sterke motivatie, dan wel minstens de bereidheid vertonen om over te schakelen naar de nieuwe economie en samenleving waar menselijke waarden primeren. Dit is een nieuw verschijnsel dat hoop geeft. Het gaat dus om een transformatie van zowel de onderneming als de ondernemer.
  2. Er zijn ook de intrapreneurs: mensen binnen de hiërarchie van bestaande, meestal grotere bedrijven en organisaties die daar speelruimte vinden voor hun idealen. Er zijn CEO’s die hen namelijk laten betijen hetzij omdat ze zelf andere katten te geselen hebben, hetzij omdat ze deze waardevolle medewerkers niet willen missen.
  3. Ik heb de laatste tien jaar gelegenheden opgezocht voor ontmoetingen met mensen die met thema’s bezig waren als mensgedreven ondernemen, bewuster in het leven staan en durven dromen van een beloftevolle toekomst ondanks allehuidige problemen en bedreigingen. Er was een publiek dat hierin meeging. De laatste jaren heb ik hun aantal zichtbaar zien groeien en word ook regelmatig door nieuwe mensen hierrond benaderd. Ze beschikken weliswaar niet over echte bedrijfservaring en managementcompetenties, maar voor de toekomst zal het verschil gemaakt worden door andere kwaliteiten. In een volgende blog ga ik dieper in op mogelijke concrete pistes naar dit ondernemerschap? Heb je ideeën hierover?

Je kan ze me altijd delen zodat we samen verder kunnen zoeken naar wegen om dit nieuw ondernemerschap verder te stimuleren ….
Waar ligt je eigen motivering? Laat maar horen.

Ijveren voor een betere wereld door het ondernemersstuur te nemen?
Getagd op: