Het nieuwe ondernemen zie ik als veelzijdig en daardoor boeiend. Het combineert naast de materiële, de organisatorische, de vakkundige en de beleidsmatige aspecten vooral de menselijke aspecten van communicatie, relatieopbouw en ontwikkeling van persoon en team.

Dit ondernemerschap staat borg voor een ervaringsrijk leven. Het is een voldoeninggevend gevoel om zelf achter het stuur te zitten. Bij de louter ondersteunende disciplines duikt soms een gevoel van gemis aan impact op hoewel deze disciplines evenzeer van ondernemerschap getuigen.

Zowel het doel als de manier waarop we ondernemerschap zien is veel stimulerender
en zorgt voor veel en duurzame energie omdat het compleet aansluit aan onze diepste waarden, drijfveren en passie. Bijkomend zie ik veel andere voordelen, namelijk:

  • Het zorgt voor veel levensvoldoening, respect en erkentelijkheid.
  • Je raakt er niet van uitgeblust want je mag een leven leiden dat in balans is met zowel actie als reflectie, dat inspeelt op zowel verstand, hart als intuïtie;
    en dit ondernemerschap speelt zowel in op het werk als dat het de familiale en persoonlijke banden respecteert.
  • Het is niet eenzaam aan de top want anderen delen die bredere verantwoordelijkheden en vullen ons aan in zaken die ons niet of minder liggen.
  • Er is veel minder nood aan materiële middelen zoals machines en gebouwen, kosten die gepaard gaan met de onvermijdelijke financiële kapitalen.
    De klemtoon ligt bij niet-materiële aspiraties. De ‘oude overblijvende’ bedrijven zijn maar al te graag bereid om de materiële en financiële invulling van deze aspiraties te leveren omdat ze inzien dat daar voor hen een toekomst ligt.
  • Dit ondernemerschap is in wezen mensgericht, en dus moet er niets verkocht of opgedrongen worden.We mogen integendeel inspelen op wat bij mensen leeft en dat werkt bevrijdend.

ER ZIJN AANWIJZINGEN DAT DE TIJD ER STILAAN RIJP VOOR WORDT. STEEDS MEER MENSEN GEVEN SIGNALEN DAT WE NIET VERDER KUNNEN OP DE HUIDIGE MANIER EN VERTONEN BEREIDHEID OM PERSOONLIJK HET ROER OM TE GOOIEN.

Het nieuwe ondernemerschap wordt zeer aantrekkelijk!