Ze trekt geen talent meer aan. De war for talent: de conventionele bedrijven in het nadeel?

Ik merk een nog onopgemerkte maar groeiende tendens bij de actueel meest bevlogen zielen, om de bestaande bedrijven links te laten liggen. Omdat ze nog weinig zin hebben om bij te dragen aan de materiële consumptiemaatschappij en meer hoogstaande doeleinden hen meer boeien. Het kan gaan over een brede waaier aan maatschappelijke problemen en uitdagingen waar gangbare bedrijven niet toe komen. De realiteit is dat voor ongeveer alle gangbare bedrijven de bijdrage aan de gangbare economie van materiële consumptie nog steeds de hoofdrol is ( zelfs voor de meest menswaarden gerichte). Als de gangbare bedrijven het roer niet drastisch omgooien, zouden ze voortaan de beste talenten en diepste passies kunnen mislopen.

Dit geldt zeker voor de nucleaire indus- trie. De grootste talenten met de groot ste inzet zijn meer gemotiveerd voorduurzame energievormen. De nucleaire industrie sleept een onveiligheidsimago mee van oude sites waar sleet op zit, een dubieus imago rond de nucleaire afval, een risico imago van sabotage en terroristische aanslagen, en een imago van winst te laten primeren boven de rest.

Nucleaire veiligheid draait finaal rond de kwaliteit en de integriteit van mensen. Hoe voelen we ons bij de idee dat deze cruciale sector in de handen zal gelaten worden van een groep mensen met minder talent, motivering en verantwoordelijkheidszin?

Een dwingende reden waarom kernenergie geen goed idee meer is