Innerlijke motivatie is veel sterker dan opgelegde motivatie. Het besef is stilaan doorgedrongen in het klassieke bedrijfsleven dat mensen niet kunnen gemotiveerd worden.

Mensen motiveren alleen zichzelf. Als deze motivering dan nog leidt tot een gedrevenheid voor een droom die in eb en vloed werken voor geld, omzet en winst, status en comfort. Op de koop toe werkt deze gedrevenheid naar anderen inspirerend en overtuigend.

Daarom stel ik veel hoop in een publiek uit de eerder zachte sectoren van menselijke ontwikkeling, van het kwaliteitsbeleid, van het milieubeleid, van de sociale economie, van de duurzame marketing. Hun keuze voor deze sectoren wijst er op dat deze mensen ooit gekozen hebben voor iets dat hun eigen persoon overstijgt.

Dan denk ik dat de juiste ingesteldheid en motivering die deze groep vertoont, een belofte inhouden voor de toekomst. Ik denk dat uit deze groep ondernemerschap kan groeien. Ze hebben tot nu toe gekozen voor een minder ruime rol. Maar ze zijn tot veel meer in staat en we hebben ze hard nodig voor de ontwikkeling van de nieuwe maatschappij.Want met alleen supporters en verzorgers aan de zijkant geraken we er niet.

Ik heb hen intussen zien aangroeien tot een talrijke groep.
Ik zie er een opdracht in om ze tot dit ondernemerschap uit te nodigen.
Voor het nieuwe ondernemerschap zullen de gekende competenties niet volstaan..
Ze beschikken weliswaar niet over echte bedrijfservaring en managementcompetentie, maar voor de toekomst zal het verschil gemaakt worden door andere kwaliteiten.

Management kan geleerd en begeleid worden, en er zijn managers beschikbaar. Maar de gedrevenheid voor een hoger doel is zeldzaam. Ze komt er meestal pas na het doormaken van een bewustwordingsproces waarin men door lastige ervaringen heen moet. Maar dit is stof voor een volgende blog.
Wie herkent zich hierin?

Voor wie is dit herkenbaar? Wie heeft het gevoel met iets anders aan de slag te willen? Waar ligt je eigen motivering? Laat maar horen.

De toekomst zal gemaakt worden door mensen die gedreven zijn door een hoger doel