Jonas Slaats interviewde voor zijn boek Soefi’s, punkers en poëten 15 toonaangevende spirituele moslimfiguren en artisten van over heel de wereld. In zijn poging om de ziel van de Islam op het spoor te komen. Hij opent voor westerlingen een venster op de Islam dat verrast, boeit en inspireert.

Naast de bekende minder fraaie kanten , duikt hier een andere Islamwereld op. De ten tonele gebrachte figuren zijn geen marginalen, ze genieten binnen de moslimwereld veel, zelfs internationale bekendheid en respect.

De Islam kent een rijke spirituele traditie waarvan de bloei in onze moderne tijd verder gezet wordt, ja zelfs versneld (er is o.a. veel inbreng van westerse islamitische spiritualiteit). Over de hele wereld tref je in de verschillende moslimgemeenschappen een enorme hoeveelheid theologische, filosofische, spirituele, sociale en politieke discussies aan. Gesprekken over de wijze waarop de samenleving vorm kan krijgen in overeenstemming met bepaalde spirituele realiteiten staan behoorlijk op de voorgrond. In heel wat kringen gaat een verhoogd gevoel van religieus en spiritueel behoren samen met een pleidooi voor democratie en mensenrechten.

Er komen pleidooien voor transmoderniteit: het bij elkaar brengen van de levengevende aspecten uit de traditie en de beste elementen van de moderniteit. Er is wel degelijk een kritische houding tegenover de minder fraaie ontwikkelingen binnen de moslimwereld. Omdat de moslimgemeenschap geen eenduidig centrum heeft, kan niet alleen autoriteit maar ook kritiek uit elke hoek komen.

Er is een rijkdom aan mystieke poëzie en spirituele muziek. De vermaarde middeleeuwse soefi meester Rumi bracht diepe mystiek naar het volk, ook nu nog. Het soefisme is een essentieel en integraal onderdeel van de Islam.

Voor de auteur is de ware Islam religie er een van liefde, vrede en mededogen. God is een kwestie van ervaren en niet van theologie. Religie gaat niet over wie gelijk heeft, maar wie goed is. De echte autoriteit is te vinden bij de heiligen. Niet hun specifieke overtuigingen, maar hun zachte karakters, hun zin voor rechtvaardigheid en hun harten vol mededogen zijn het bewijs van de Islam. Maar nederigheid is een van hun hoofddeugden. Daarmee geraak je niet in de westerse media.

Soefi’s, punkers en poëten. Een christen op reis door de Islam.
Jonas Slaats – Averbode
www.jonasslaats.net
www.halalmonk.com

De onbekende kant van de Islam is de hoopvolle kant