De verbijsterende ontdekking van neuroloog Antonio Damasio: zonder emoties is ons verstand niets meer waard.

Antonio Damasio deed jarenlang onderzoek bij mensen met hersenletsels. Hij ontdekte dat mensen bij wie in het brein de zetel van de emoties definitief uitgeschakeld waren, maar waar  de neocortex van onze rationele vermogens intact gebleven was,  deze laatste vermogens ook niet meer functioneerden.
Deze ontdekking van  nu  +- 15 jaar terug, ging in tegen de toen nog wijdverspreide houding in de psychologie dat emoties hinderlijke verschijnselen zijn, die de moeite van onderzoek niet lonen. Het idee toen was dat het er op aan komt dat onze redelijke vermogens onze emoties in toom houden. Al bij Kant en de Verlichting vinden we dit terug. Ondanks Freud en Jung.
Dit nu zet de zaken op zijn kop.

Wat we dus ook denken, willen of niet, er zit altijd een emotionele basis onder.

Ook als we naar ons aanvoelen louter verstandelijk bezig zijn, geven onze emoties mee vorm aan ons verstandswerk. We zullen dus moeten afstappen van onze illusie over de superioriteit en kracht van onze verstandelijke vermogens.
Deze ontdekking heeft verregaande implicaties, waarvan het besef nog moet doordringen.
Tijd dus voor de verkenning en opwaardering van onze emotionele wereld. Niet in het minst bij ondernemerschap.

De kern van ondernemerschap: de logica van de cijfers, de targets, de management methodieken, …of onze positieve emoties?

Duurzaam succesvol ondernemerschap is altijd een verhaal geweest van stimulerende emoties: mogen dromen, inspiratie volgen, vertrouwen geven en krijgen, intuïtief aanvoelen, verbeelding, geloof, verkenningsdrang, optimisme, de angst voor het onbekende doorstaan, mensen verbinden en meekrijgen door te inspireren. De cijfers kwamen nadien, bij de uitwerking.

De Colora winkels : een kwestie van geloof.

Ons eigen verhaal bij Boss Paints van het ontstaan van de Colora winkels is er een van een droom, van het zien van mogelijkheden die anderen niet zien, van dienstbaarheid naar mensen, van de verbeelding, van een naïef geloof in onze overtuiging, en van vertrouwen.
Hadden wij toen een klassieke raad van bestuur gehad die een waterdicht, met  cijfers onderbouwd business plan eiste, dan had  het geen schijn van kans gekregen. Het opzet ging in tegen alle toen gangbare bedrijfslogica. Wij konden onmogelijk het succes vooraf bewijzen.
Maar vandaag is Colora een van de 2 basispijlers van Boss Paints.
Succesvolle ondernemers zullen het  bevestigen: het zijn de positieve emoties waarmee we mensen meekrijgen en hun energie duurzaam opwekken. Waar  koele cijfers heersen, heersen ook dwang en moeten, inbegrepen het afscheid nemen van mensen.
Emoties bestaan in 2 categorieën. Er is, naast de voornoemde positieve emoties,  ook de realiteit van de lagere emoties: kwaadheid, hebzucht, wantrouwen, gemakzucht, moedeloosheid, afgunst, misprijzen, ongeduld, frustraties, irritaties, twijfel,…. Ik heb uit eigen ervaring moeten leren  dat we deze realiteit best niet verdringen, maar ze leren bewust ontmijnen door ze te aanvaarden. Dan kunnen die positieve emoties de volle kansen krijgen.

Wat houdt ons tegen om die boeiende binnenwereld van de eigen emoties te verkennen? Ons laten leiden door de inspiratie van onze dromen?
Deze tekst kadert in de rubriek: doorbraken van de moderne wetenschap die ons ondernemerschap kunnen inspireren en ondersteunen

Antonio Damasio, Het gelijk van Spinoza. Vreugde, verdriet en het voelende brein. Wereldbibliotheek Amsterdam.
Jan Bossuyt, De magie na overgave. Met de ladder naar bewust-zijn als methodiek. Yin Books.

De kracht van ondernemerschap: onze emotionele gaven
Getagd op: